Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-1006-2020/09-04-2020 (ΚΕ 61103) | Elke

ΕΛΚΕ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αθήνα, 09/04/2020

Αριθ. Πρωτ.: Γ-1006-2020

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλος: «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών» («Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation, Food Innovation RI»)  με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5027222», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β’ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510007 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 05/05-03-2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται «δύο (2)» θέσεις έκτακτου προσωπικού.

Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ (αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μπορείτε να τη βρείτε εδώ: 6Δ1Α4691ΒΣ-522