Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Γ-1164/10.04.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο τίτλο «Βελτιστοποίηση του χρηματικού αποθέματος στα ΑΤΜ με μεθόδους μηχανικής μάθησης, (ATMO-MοRe), κωδικός έργου ΤΑΕΔΚ-06199», Κ.Ε. 61139 | Elke

ΕΛΚΕ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-1545/06.03.2024 (ΑΔΑ: 9Υ734691ΒΣ-2ΤΩ) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Βελτιστοποίηση του χρηματικού αποθέματος στα ΑΤΜ με μεθόδους μηχανικής μάθησης, (ATMO-MοRe), κωδικός έργου ΤΑΕΔΚ-06199», Κ.Ε. 61139 και διάρκεια έως 06.05.2025, το οποίο εντάχθηκε στη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ, ID 16971», η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα, με τα οποία θα συναφθεί σύμβαση έργου, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Για το κείμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.