Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Δημοσιεύσεις από elke-adm

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγω...

Αθήνα, 30/10/2015 Αριθ. Πρωτ. Γ-2074-2015   Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες του προγράμματος με τίτλο: «Εισαγωγή Καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης (Innovating spatial development planning by Differentiating land ownership and Governance, INDIGO»- Κωδικός 09συν-12-890. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθ...

Αθήνα, 26/10/2015Αρ. πρωτ.:Γ-2015-2039 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 308/02-10-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεματική» και ΚΕ 30004, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 08...

Αθήνα, 08/10/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-1888  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 308/02-10-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής» ΕΣΠΑ 2007-2013, Υποέργο με α/α […]

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ...

Αθήνα, 08/10/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-1889 Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 308/02-10-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής» ΕΣΠΑ 2007-2013, Υποέργο με […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθ...

Αθήνα, 23/09/2015Αρ. πρωτ.:Γ-2015-1745 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 306/09-09-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεματική» και ΚΕ 30004, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθ...

Αθήνα, 23/09/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-1744 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 306/09-09-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και ΚΕ 30000, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθ...

Αθήνα, 16/09/2015Αρ. πρωτ.: Γ-2015-1718 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 305/27-07-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Πράσινο Ταμείο-Εθνική Συμμετοχή για το έργο: LIFE10/ENV/GR/622 WASP TOOL» με κωδικό ΚΕ 302, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία ενός […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Α...

Αθήνα, 10/09/2015  Αρ. πρωτ: Γ-2015-1683 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 305/27-07-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Ηράκλειτος ΙΙ, Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με MIS 346814, του Ε.Π. «Εκπαίδευση […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 10...

Αθήνα, 10/09/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-1686 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 305/27-07-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με MIS 374815 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 22...

Αθήνα, 22/07/2015                                                                                                        Αρ. πρωτ.: Γ-2015-1512 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 304/08-07-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Έμμεσες Δαπάνες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» με κωδικό ΚΕ00210, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο ΠΕ Κοινωνικών […]