Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Δημοσιεύσεις από mmallidou@hua.gr

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 207-2018/13-02-2018 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ω6ΨΕ4691ΒΣ-Ι9Π) για την επιλογή και συνεργασία με (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 563-2018/02-04-2018 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΡΥΙ4691ΒΣ-5ΝΟ) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Mobile Application για αιτούντες διεθνή προστασία» και ΚΕ 338, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Πιο συγκεκριμένα, […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 585/03-04-2018 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 7Ζ4Ν4691ΒΣ-Β50) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» με κεντρικό κωδικό ΚΕ 30002, το οποίο χρηματοδοτείται  […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-9...

Αθήνα, 08-05-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-909-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 11/17-04-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τα έτη 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Electronics and ICT as enabler […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 206/13-02-2018 (με αριθμό ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:ΩΑΜ04691ΒΣ-ΥΙΩ) για την επιλογή και συνεργασία με τρία (3) άτομα με σύμβαση έργου  στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making» […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 04-05-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-860-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 11/17-04-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τα έτη 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «CYCLADES : Integrated monk seal […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 03-05-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-853-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 11/17-04-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τα έτη 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Νέου […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 03-05-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-851-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 10/29-03-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» και κωδικό έργου (ΚΕ) 12018, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, εφαρμόζοντας την πολιτική έρευνας […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 03-05-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-848-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 11/17-04-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed–LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 03-05-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-847-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 12/24-04-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τα έτη 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications […]