Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Θεσμικό πλαίσιο

Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας

Δείτε τη βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας

Οργανόγραμμα

  Αρμοδιότητες Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας: Καραθάνου Ιωάννα Προϊσταμένη του Τμήματος Στήριξης-Εξεύρεσης Πόρων και Προγραμματισμού : Έβελιν Ντυριέ Υπεύθυνη της Μονάδας Προμηθειών : Παυλόγλου Ευδοκία-Δέσποινα Υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας : Νικόλαος Τσούτσας