Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Αποτελέσματα Διαγωνισμών/Προσκλήσεων

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 207-2018/13-02-2018 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ω6ΨΕ4691ΒΣ-Ι9Π) για την επιλογή και συνεργασία με (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 563-2018/02-04-2018 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΡΥΙ4691ΒΣ-5ΝΟ) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Mobile Application για αιτούντες διεθνή προστασία» και ΚΕ 338, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Πιο συγκεκριμένα, […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 585/03-04-2018 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 7Ζ4Ν4691ΒΣ-Β50) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» με κεντρικό κωδικό ΚΕ 30002, το οποίο χρηματοδοτείται  […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 206/13-02-2018 (με αριθμό ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:ΩΑΜ04691ΒΣ-ΥΙΩ) για την επιλογή και συνεργασία με τρία (3) άτομα με σύμβαση έργου  στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making» […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 208/13-02-2018 (με αριθμό ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:7ΥΟ14691ΒΣ-44Λ) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (υποέργο 13 της Πράξης με τίτλο: « Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 190-2018/07-02-2018 (με αριθμό ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:6ΖΒΕ4691ΒΣ-Ψ6Σ) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (MIS 5000651), με κωδικό 61080, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 3081-2017/28-12-2017 (με αριθμό ΑΔΑ: Ω99Ι4691ΒΣ-1Ε3) για την επιλογή και συνεργασία με (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του  προγράμματος  με τίτλο:  ««Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 198-2018/08-02-2018 (με αριθμό ΑΔΑ:ΨΨΕΦ4691ΒΣ-595) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση  έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «FORTISSIMO – Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 27867-2017/06-12-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΠ9Ζ4691ΒΣ-ΨΞΩ) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση  έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:  «ATHLOS: Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies» με κωδικό ΚE 315,  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των Horizon 2020 Horizon […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 209-2018/13-02-2018 (με αριθμό ΑΔΑ: ΩΥ944691ΒΣ-2ΒΟ)  στο πλαίσιο της Πράξης  με τίτλο: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018-ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό […]