Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Αποτελέσματα Διαγωνισμών/Προσκλήσεων

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 164-2018/02-02-2018 (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΦΜΛ4691ΒΣ-Χ6Ε) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:   «Υποστηρικτικές Δράσεις λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2017-2021» με κωδικό ΚΕ 370, το οποίο χρηματοδοτείται από […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2789-2017/07-12-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:Ω10Φ4691ΒΣ-31Ο) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:  «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ», με κωδικό ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, και το οποίο για τη χρήση 2018 αποτυπώνεται με τον τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 285-2017/07-12-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΡΧΟ4691ΒΣ-ΟΑ0) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:  στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Embedded multi-core systems for multi-critical applications in the internet of Things Era- (EMBIoT)», με κωδικό ΚΕ 374, το οποίο χρηματοδοτείται από το […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2793/07-12-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:ΨΛ7Χ4691ΒΣ-03Ρ) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:  «Ισορροπία και μη ισορροπία σε συστάδες ανθεκτικών στην ξηρασία κωνοφόρων», με κωδικό ΚΕ 368, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, για τη θέση 1 της ανωτέρω […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2585-2017/23-11-2017 (με αριθμό ΑΔΑ: 7ΔΠΙ4691ΒΣ-ΜΑΓ)  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 _ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17-05-2017, κωδ. […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2431-2017/02-11-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:6ΝΓ4691ΒΣ-ΓΔΝ) στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ERASMUS + ΚΑ1.2017 Μαθησιακή Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (έργο κλασικής κινητικότητας ΚΑ103) με κωδικό ΚΑ 9-17. Η θέση αφορά στην υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2155/03-10-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:70ΦΕ4691ΒΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» και κωδικό ΚΕ 30003, Ι’ Κύκλος Σπουδών, το οποίο χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους, για τη θέση 1 της ανωτέρω Πρόσκλησής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το απόσπασμα  πρακτικού της […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2150-2017/02-10-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:78ΙΧ4691ΒΣ-Ρ36) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2788/07-12-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:7Ν7Χ4691ΒΣ-42Ε) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 30004 (και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των κύκλων με ΚΕ 34005 και 34006) – ΠΜΣ […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 2787/07-12-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:Ω4ΒΞ4691ΒΣ-9Ε3) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 30004 (και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των κύκλων με ΚΕ 34005 και 34006) – ΠΜΣ […]