Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Αποτελέσματα Διαγωνισμών/Προσκλήσεων

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΕ)-ΚΕ 3...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΕ) Ανακοινώνεται η μερική ακύρωση διαγωνισμού/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1256-2017/30-08-2017 ως προς τη θέση 2 και πιο συγκεκριμένα  εμνός (1) πτυχιούχου ΤΕ Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής στο πλαίσιο του  έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1725-2017/20-09-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΛΥΣ4691ΒΣ-ΕΧΔ) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Εισαγωγή καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης-Innovating Spatial Development Planning by Differentiating Land Ownership and Governance (INDIGO)» και ΚΕ 305, το οποίο […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1304-2017/09-04-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:6ΟΩΤ4691ΒΣ-ΕΨ8) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Σχεδιασμός και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων. Δημιουργία και Διαχείριση βάσης δεδομένων που θα προκύψει από το έργο: Διατροφική παρέμβαση με διατροφικό συμπλήρωμα φυσικού προϊόντος (ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ) σε παχύσαρκους […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησησ Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1476-2017/29-06-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:6Π3Υ4691ΒΣ-Ι1Η) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα,   με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1477-2017/29-06-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΔΔΚ4691ΒΣ-Υ34) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα,   με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω […]

Αποτελέσματα Συνοπττικού Διαγωνισμού ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ- 1315-2017/12-06-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:6ΣΑΟ4691ΒΣ-Ζ09 & ΑΔΑΜ: 17PROC001530199) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και μεταφοράς μέσω γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 0988-2017/26-04-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΔΜ44691ΒΣ-ΦΜΟ) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ισορροπία και μη ισορροπία σε συστάδες ανθεκτικών στην ξηρασία κωνοφόρων», με κωδικό ΚΕ 368, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 0765-2017/21-03-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:Ω8ΘΓ4691ΒΣ-ΠΥΟ) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 30001-010, ΠΜΣ Τμήματος Επιστημης Διαιτολογίας-Διατροφής,  το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους,  με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 779-2017/23-03-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:Ω5Γ74691ΒΣ-Μ0Σ) για την επιλογή καισυνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 34005-ΠΜΣ Τμήματος  Πληροφορικής και Τηλεματικής «Πληροφορική και Τηλεματική», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους,  με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 835-201730-03-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΜΗΛ4691ΒΣ-Τ64) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την […]