Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία NEA

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-3...

Αθήνα, 28/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 3081-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ.  384/14-11-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 07/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2793-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρ383/06-11-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ισορροπία και μη ισορροπία σε συστάδες ανθεκτικών στην ξηρασία κωνοφόρων», με κωδικό ΚΕ 368, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 07/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2789-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 383/06-11-2017 & 384/14-11-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ», με κωδικό ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 07/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2788-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 383/06-11-2017 & 384/14-11-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 30004 (το προβλεπόμενο ποσό της πρόσκλησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των κύκλων  ΚΕ 34005 και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 07/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2787-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 383/06-11-2017 & 384/14-11-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 30004 (και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των κύκλων με ΚΕ 34005 και 34006) – ΠΜΣ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 07/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2786-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 381/25-10-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Διατροφική παρέμβαση με διατροφικό συμπλήρωμα φυσικού προϊόντος (ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ) σε παχύσαρκους ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του Ήπατος (NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, NAFLD)-«Mastiha […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 07/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2785-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 380/19-10-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Embedded multi-core systems for multi-critical applications in the internet of Things Era- (EMBIoT)», με κωδικό ΚΕ 374, το οποίο χρηματοδοτείται από το Qatar National […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 06/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2767-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 384/14-11-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«ATHLOS: Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies» με κωδικό ΚE 315,  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των Horizon 2020 […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ-2749-2017/05-12-2017 ΠΡΟΜ...

Αθήνα, 05/12/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2749-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 338/26-07-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Διατροφική παρέμβαση με διατροφικό συμπλήρωμα φυσικού προϊόντος (ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ) σε παχύσαρκους ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του Ήπατος (NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, NAFLD)-«Mastiha […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 23/11/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2585-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 373/25-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και […]