Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία NEA

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ...

Αθήνα, 31/08/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1915-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 372/18-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,  στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της φόρτισης γλυκόζης στη δραστικότητα αιμοπεταλίων νέων υγιών εθελοντών φυσιολογικού σωματικού βάρους και νέων υγιών υπέρβαρων/παχύσαρκων εθελοντών», με κωδικό ΚΕ 382, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 04/08/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1829-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 373/25-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 28/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1801-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 372/18-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed–LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 20/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1725-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 371/04-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Εισαγωγή καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης-Innovating Spatial Development Planning by Differentiating Land Ownership and Governance (INDIGO)» και ΚΕ 305, το […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 20/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1724-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 370/20-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (COHSMO)» και ΚΕ 379, το οποίο χρηματοδοτείται από Χρηματοδοτείται από […]

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ...

Αθήνα, 07/07/2017 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται, ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών (έγγραφη σφραγισμένη προσφορά) και αποσφράγισης αυτών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ-1397-2017/19-06-2017, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής δημοσιεύσεις και υπηρεσιών δημοσιεύσεων για τις ανάγκες υλοποίησης όλων […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 29/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1476-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 369/13-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 29/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1477-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 369/13-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 21/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1422-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 369/13-05-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Βιώσιμη Ανάπτυξη» και κωδικό ΚΕ 30000, το οποίο χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Υπηρεσιών Δημο...

Αθήνα, 19/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1397-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 350/22-12-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» με κωδικό έργου ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Β. Δημοσθένη, Καθηγητή του […]