Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία NEA

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-5...

Αθήνα, 03-04-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-586-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 06/22-02-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τα έτη 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατανοώντας τους μηχανισμούς τροφής-εντέρου- εγκεφάλου κατά τη διάρκεια […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-5...

Αθήνα, 03-04-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-585-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 07/01-03-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» με κεντρικό κωδικό ΚΕ 30002, το οποίο […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-5...

Αθήνα, 03-04-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-582-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 03/01-02-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Εισαγωγή καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης-Innovating Spatial Development Planning by Differentiating Land Ownership […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-5...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 07/01-03-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Mobile Application για αιτούντες διεθνή προστασία» και ΚΕ 338, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,  ενδιαφέρεται για την επιλογή και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 13/02/2018 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 209-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 02/18-01-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 _ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 13/02/2018 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 208-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 03/01-02-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (υποέργο 13 της Πράξης με τίτλο: « Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 13/02/2018 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 207-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 03/01-02-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 13/02/2018 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 206-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 387/21-12-2017 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφεροντος Γ-1...

Αθήνα, 08/02/2018 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 198-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 03/01-02–2018 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «FORTISSIMO – Factories […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 07/02/2018 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 190-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 386/12-12-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (MIS 5000651), με κωδικό 61080, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και […]