Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθ...

Αθήνα, 17/7/2014                                                                                                       Αρ. πρωτ.: Γ-2014-1022  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 274/9-7-2014 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Έμμεσες δαπάνες ευρωπαϊκών προγραμμάτων», ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση έργου, με τελειόφοιτο φοιτητή Τμήματος Πληροφορικής (ΠΕ) με […]

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης ...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γ2014-0487/30-4-2014 Από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την προκηρυσσόμενη θέση για την θέση αποφοίτου Τμήματος Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών που θα αναλάβει την μελέτη των οπτικό/ηλεκτρονικών δομικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στη πειραματική διάταξη καθώς και για το χαρακτηρισμό του οπτικού ασύρματου καναλιού με απώτερο σκοπό την […]

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης ...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γ2014-0466/29-4-2014 Από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις: •             ΘΕΣΗ 1: Υποψήφιος διδάκτορας ΠΕ Πληροφορικής, για τη μελέτη των σχημάτων πολλαπλών εισόδων / πολλαπλών εξόδων (ΜΙΜΟ), τα οποία βασίζονται στην κωδικοποίηση στο πεδίο του χρόνου και του χώρου, καθώς και για την αποτίμηση του […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ...

Αθήνα, 7.4.2014 Αρ. πρωτ.: Γ-2014-0413  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ –ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Πολυπαραγοντική προσέγγιση για την πρόληψη της παχυσαρκίας στην προσχολική ηλικία: χρήση συμπεριφορικών μοντέλων για την κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη διατροφή και φυσική δραστηριότητα με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για την προώθηση ενός […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθ...

Αθήνα, 22/2/2013                                                                                                                    Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0223 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 242/28-01-2013 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των […]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ...

Αθήνα, 09/04/2012 Αρ. πρωτ. Γ2012/0371 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» της ομώνυμης Πράξης και Κωδ. ΟΠΣ: MIS 372498, που υλοποιείται με ιδία μέσα με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Π. «Διοικητική […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ» τενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση έργου ενός (1) ατόμου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  των Τμημάτων του Ιδρύματος,  ενδιαφέρεται για την απασχόληση δύο (2) ατόμων, με σύμβαση έργου, για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, για την υποστήριξη της επιμέρους λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Ιδρύματος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  των Τμημάτων του Ιδρύματος, ενδιαφέρεται για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το  έργο: «Υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  των Τμημάτων του Ιδρύματος σε εξωτερικές εργασίες».