Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 03/11/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2432-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 380/19-10-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Νέου Παραδείγματος Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού- LIFE RE-WEEE» με κωδικό ΚΕ 340, το οποίο χρηματοδοτείται από […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 02/11/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2431-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 374/31-08-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ERASMUS + ΚΑ1.2017 Μαθησιακή Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (έργο κλασικής κινητικότητας ΚΑ103) με κωδικό ΚΑ 9-17, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 20/10/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2328-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 374/31-08-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 12/10/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2248-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 377/05-10-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ATHLOS: Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies» με κωδικό ΚE 315, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των HORIZON 2020, Directorate […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 03/10/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2155-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 375/08-09-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» και κωδικό ΚΕ 30003, Ι’ Κύκλος Σπουδών, το οποίο χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2...

Αθήνα, 02/10/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2150-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 375/08-09-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making» με κωδικό έργου […]

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ...

Αθήνα, 31/08/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1915-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 372/18-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,  στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της φόρτισης γλυκόζης στη δραστικότητα αιμοπεταλίων νέων υγιών εθελοντών φυσιολογικού σωματικού βάρους και νέων υγιών υπέρβαρων/παχύσαρκων εθελοντών», με κωδικό ΚΕ 382, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 04/08/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1829-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 373/25-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 28/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1801-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 372/18-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed–LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 20/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1725-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 371/04-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Εισαγωγή καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης-Innovating Spatial Development Planning by Differentiating Land Ownership and Governance (INDIGO)» και ΚΕ 305, το […]