Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσ...

Αθήνα, 12/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1315-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 350/22-12-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» με κωδικό έργου ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Β. Δημοσθένη, Καθηγητή του […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 06/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1304-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 365/09-05-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «Σχεδιασμός και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων. Δημιουργία και Διαχείριση βάσης δεδομένων που θα προκύψει από το έργο: Διατροφική παρέμβαση με διατροφικό συμπλήρωμα φυσικού προϊόντος (ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ) σε παχύσαρκους […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 01/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1256-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 365/09-05-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντςο Γ-9...

Αθήνα, 26/04/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 988-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 359/14-03-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο:«Ισορροπία και μη ισορροπία σε συστάδες ανθεκτικών στην ξηρασία κωνοφόρων», με κωδικό ΚΕ 368, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 30/03/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 835-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 359/14-03-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο:«Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την πρόληψη […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 30/03/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 832-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 360/21-03-2017 της Επιτροπής Εκπάιδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο:ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Development and Demonstration […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 29/03/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 823-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 359/14-03-2017 της Επιτροπής Εκπάιδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Νέου Παραδείγματος Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού- LIFE RE-WEEE» με κωδικό ΚΕ 340, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-7...

Αθήνα, 23/03/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 779-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 359/14-03-2017 της Επιτροπής Εκπάιδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 34005, ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής με τίτλο:  «Πληροφορική και Τηλεματική», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-7...

Αθήνα, 21/03/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 725-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 355/14-02-2017 της Επιτροπής Εκπάιδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικό ΚΕ 30001-010, ΠΜΣ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής με τίτλο:  «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται για την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-7...

Αθήνα, 14/03/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 700-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 356/21-02-2017 της Επιτροπής Εκπάιδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» και κωδικό ΚΕ10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, εφαρμόζοντας την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του Ιδρύματος και λαμβάνοντας […]