Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 20/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1724-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 370/20-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (COHSMO)» και ΚΕ 379, το οποίο χρηματοδοτείται από Χρηματοδοτείται από […]

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ...

Αθήνα, 07/07/2017 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται, ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών (έγγραφη σφραγισμένη προσφορά) και αποσφράγισης αυτών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ-1397-2017/19-06-2017, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής δημοσιεύσεις και υπηρεσιών δημοσιεύσεων για τις ανάγκες υλοποίησης όλων […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 29/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1476-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 369/13-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 29/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1477-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 369/13-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 21/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1422-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 369/13-05-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Βιώσιμη Ανάπτυξη» και κωδικό ΚΕ 30000, το οποίο χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Υπηρεσιών Δημο...

Αθήνα, 19/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1397-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 350/22-12-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» με κωδικό έργου ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Β. Δημοσθένη, Καθηγητή του […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσ...

Αθήνα, 12/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1315-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 350/22-12-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» με κωδικό έργου ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Β. Δημοσθένη, Καθηγητή του […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 06/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1304-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 365/09-05-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «Σχεδιασμός και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων. Δημιουργία και Διαχείριση βάσης δεδομένων που θα προκύψει από το έργο: Διατροφική παρέμβαση με διατροφικό συμπλήρωμα φυσικού προϊόντος (ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ) σε παχύσαρκους […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 01/06/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1256-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 365/09-05-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντςο Γ-9...

Αθήνα, 26/04/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 988-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 359/14-03-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο:«Ισορροπία και μη ισορροπία σε συστάδες ανθεκτικών στην ξηρασία κωνοφόρων», με κωδικό ΚΕ 368, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με […]