Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1477-2017/29-06-2017

Αθήνα, 29/06/2017
Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1477-2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 369/13-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα με σύμβαση με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται: δύο (2) κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών για τη θέση 1 και θέση 2 της ΠΕΕ Γ-1477-2017.

Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ πατήστε εδώ: ΩΧΟΙ4691ΒΣ-4Ρ2