Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθήνα 21/01/2013, Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0118

Αθήνα, 21/01/2013

Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0118

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνεδριάσεων υπ’ αριθμ. 239/21-12-2012 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Γονιδιωματική μελέτη στη νοσογόνο παχυσαρκία. Γενετικοί παράγοντες κινδύνου, ο ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση έργου τριών (3) ατόμων.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.