Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

 

Αθήνα,1/3/2013

Αρ. πρωτ.:Γ-2013-0257
 
 
ΘΕΜΑ: