Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αρ.Πρωτ. Γ-2013-0714, 21/06/2013

Αθήνα, 21/06/2013

Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0714

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνεδριάσεων υπ’ αριθμ. 248/17-5-2013 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο: διατροφική παρέμβαση με Κορινθιακή Σταφίδα σε λιπώδη διήθηση του ήπατος (NAFLD/NASH) – Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών δράσης – κωδικός 09ΣΥΝ-12-890» με φορέα χρηματοδότησης, «Επιχειρησιακά προγράμματα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση. ΕΣΠΑ 2007-2013», της πράξης Ι «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση έργου ενός (1) ατόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.