Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθήνα, 27/6/2013, Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0734

Αθήνα, 27/6/2013
Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0734

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 247/15-4-2013 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Πολυπαραγοντική προσέγγιση για την πρόληψη της παχυσαρκίας στην προσχολική ηλικία: χρήση συμπεριφορικών μοντέλων για την κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη διατροφή και φυσική δραστηριότητα με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για την προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής: ToyBox» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου.


Για το πλήρες κείμενο της Εσωτερικής Πρόσκλησης πατήστε εδώ.