Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

«Έμμεσες δαπάνες ευρωπαϊκών προγραμμάτων», Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0842, 19/07/2013

Αθήνα, 19/7/2013

                                                                                                     Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0842

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνεδριάσεων υπ’ αριθμ. 248/17-5-2013 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Έμμεσες δαπάνες ευρωπαϊκών προγραμμάτων» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση έργου τεσσάρων (4) ατόμων.

Για τι πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.