Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων υλικών, Αθήνα, 18/7/2014, Αρ. πρωτ.: Γ -2014 – 1026

Αθήνα, 18/7/2014

Αρ. πρωτ.: Γ -2014 – 1026

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος:

«Παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο: διατροφική παρέμβαση με Κορινθιακή Σταφίδα σε λιπώδη διήθηση του ήπατος (NAFLD/NASH) – Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών δράσης – κωδικός 09ΣΥΝ-12-890»

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.