Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2010 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2010 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ