Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 20/04/2015, Αρ. πρωτ.: Γ-2015-709

Αθήνα, 20/04/2015

                                                                                            Αρ. πρωτ.: Γ-2015-709

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 294/18-03-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» και ΚΕ 30002, αυτοχρηματοδοτούμενο, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρου Προγράμματος.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.