Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,

Αθήνα, 30/10/2015

Αριθ. Πρωτ. Γ-2074-2015

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες του προγράμματος με τίτλο: «Εισαγωγή Καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης (Innovating spatial development planning by Differentiating land ownership and Governance, INDIGO»- Κωδικός 09συν-12-890.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 308/02-10-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Εισαγωγή Καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης (Innovating spatial development planning by Differentiating land ownership and Governance, INDIGO»- Κωδικός 09συν-12-890, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής και οπτικοακουστικών μέσων ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος, κατά την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού ΦΠΑ, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 23%, και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.