Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αρχική

Καλώς Ήλθατε,
στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων
Επικοινωνία
Ελευθερίου Βενιζέλου 70 17671-Καλλιθέα email (ΕΛΚΕ): elkexp @ hua.gr , fax: 2109549112
ΠΥΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Μπείτε στην Πύλη Ερευνητών για να διαχειριστείτε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σας
  • Διαγωνισμοί
  • Ανακοινώσεις
  • Διαβουλεύσεις
  • Αναζήτηση