Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ:
Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη.
τηλ. 2109549182
email: dbpanag@hua.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ:
Δημήτριος Σουλιώτης
Τηλ. 2109549124
email: jsouliotis@hua.gr

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ:
Ιωάννα Καραθάνου
Τηλ. 2109549143
email: jkarath@hua.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Νικόλαος Τσούτσας
τηλ. 210954113
email: nst@hua.gr

Σπυρίδων Σκλήρης
τηλ. 2109549113
email: sskli@hua.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ανδρομάχη Τσίντζου

τηλ. 2109549526

email: tsintzou@hua.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Μαρία Μπουζιάνη
τηλ. 2109549122
email: mbouziani@hua.gr

Ειρήνη Πρωτογεράκη
τηλ. 2109549122
email: irinipro@hua.gr

2.ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Χρυσούλα Σιαμαντά
τηλ. 2109549245
email: siamanta@hua.gr

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Απόστολος Παπασπύρου
τηλ. 2109549145
email: apapasp@hua.gr

Μαρία Ανδρεάκου

τηλ. 2109549118

email: mandreakou@hua.gr

4.ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευγένιος Ζακυνθινός
τηλ. 2109549103
email: ezakinthinos@hua.gr

Μαρία Ανδρεάκου

τηλ. 2109549118

email: mandreakou@hua.gr

5.ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευγένιος Ζακυνθινός
τηλ. 2109549103
email: ezakinthinos@hua.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Μαρία Μαλλίδου
τηλ. 2109549265
email: mmallidou@hua.gr

Δέσποινα Παυλόγλου
τηλ. 2109549229
email: dpavlog@hua.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Μαρία Μαλλίδου
τηλ. 2109549265
email: mmallidou@hua.gr