Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Η Επιτροπή

H Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης είναι το όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Ο Ειδικός Λογαριασμός λειτουργεί στα Α.Ε.Ι. με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση των έργων που εκτελούνται σ’ αυτά. Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Λογαριασμού είναι:

  1. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
  2. Η Γραμματεία του Λογαριασμού

Μέλη Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάϊος Καραθάνος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης της Διαιτολογίας – Διατροφής

ΜΕΛΗ
  • Χρίστος Χαλκιάς, Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας
  • Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
  • Μαλβίνα Βαμβακάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α) Ρόιδω Μητούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Β) Αντωνία Ματάλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης της Διαιτολογίας – Διατροφής

Γ) Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

Δ) Ευθύμιος Καρύμπαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σουλιώτης Δημήτριος

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πιπερίδης Κωνσταντίνος
Δαλάκας Βασίλειος

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τσούτσας Νικόλαος

ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τσίντζου Ανδρομάχη,
Ευγενίου Βασιλική

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Καραθάνου Ιωάννα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Μπουζιάνη Μαρία
Μαλλίδου Μαρία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Α. ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ:
Σιαμαντά Χρυσούλα
Β. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
Παυλόγλου Ευδοκία- Δέσποινα
Ευγενίου Βασιλική