Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uncategorized | Elke

ΕΛΚΕ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Γ -4205/13.10.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 με Κ.Ε. 9-21/03

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-9426/13.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΩΕ4691ΒΣ-Μ05) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος...

Γ -3369/09.08.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων διαμόρφωσης προγραμμάτων «Επιμόρφωσης/επικαιροποίησης γνώσεων και ενίσχυσης του επαγγελματικού και ερευνητικού προφίλ αποφοίτων των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Δ-7158/04.08.2023 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ:9ΕΨΝ4691ΒΣ-Δ75), στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών,...

Γ -3313/01.08.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)» MIS 5164858 & κωδικό έργου Κ.Ε. 61133

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-6932/01.08.2023 (ΑΔΑ: ΕΡΨΦ4691ΒΣ-ΤΚΜ) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο ...

Γ -3295/31.07.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Διαχείριση ποσοστού 30% των εσόδων των Π.Μ.Σ. όλων των Τμημάτων για λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος άρθρου 37 (β) παρ.4, Ν.4485/2017» και Κ.Ε. 33333

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-6820/31.07.2023 (ΑΔΑ: 9ΝΚ84691ΒΣ-ΝΣΑ) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-2664/23.06.2023 (ΑΔΑ: ΩΝ2Λ4691ΒΣ-ΗΨΡ) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ Κ.Ε. 561

Πρακτικά Συνεδρίας 25ης/06.07.2023 Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του προγράμματος με τίτλο “Ενίσχυση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων των...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΓ-670/02.03.2023 (ΑΔΑ:ΨΠΨΝ4691ΒΣ-004) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ Κ.Ε. 61128

Πρακτικά Συνεδρίας 21/08.06.2023 Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη πορωδών δομών βιοπολυμερών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά και χρήση τρισδιάστατης...