HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-733-2020/05-03-2020

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Γ-733-2020/05-03-2020 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΗΞΝ4691ΒΣ-Ν4Κ) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομα με σύμβαση έργου μετά τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του Προγράμματος με τίτλο:  «Εθνική Συμμετοχή από τη ΓΓΕΤ για το έτος 2018 για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle (Productive 4.0)» και κωδικό ΚΕ 482 , το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ. Πιο συγκεκριμένα είχε ζητηθεί: : ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής. Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Το απόσπασμα  πρακτικού της Επιτροπής  Ερευνών & Διαχείρισης (αρ. συνεδρίασης 08/30-04-2020) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πατήστε εδώ για το απόσπασμα του πρακτικού κατακύρωσης (αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με αριθμό ΑΔΑ: ΨΛ014691ΒΣ-ΩΚ4

Scroll to Top