HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Γ-815/12.03.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Πράξης με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακριβείας ‘Brain Precision’» με κωδικό πράξης TAEDR0535850 και Κ.Ε. 61143

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-1543/06.03.2024 (ΑΔΑ: 98Μ44691ΒΣ-ΞΝΩ) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακριβείας ‘Brain Precision’» με κωδικό πράξης TAEDR0535850 και Κ.Ε. 61143 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 019 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ2022ΤΑ01900008, και με συνολική διάρκεια από 15.05.2023 έως 14.09.2025, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με πέντε (5) άτομα με σύμβαση έργου, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται «πέντε» (5) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθούν μέσω σύναψης σύμβασης έργου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Αίτησης υποψηφιότητας πατήστε εδώ.

Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Scroll to Top