Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αναζήτηση Νέων Έργων

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα ευκαιρίες χρηματοδότησης της έρευνάς σας από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς Χρηματοδότησης.

logo_enGrants – European Commision
logo_enCordis – European Commision
LOGO-ERCERC : European Research Council
logo_enHumanitarian Aid and Civil Protection – Jobs and Opportunities
NIH_LogoUS National Institutes of Health – Funding
grantsGrants.gov – Search
Gsrt_logo_focusΓενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
logo_grΕθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών