HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2857-2018/29-11-2018 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΜΣ 30003)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2857-2018/29-11-2018 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ψ5944691ΒΣ-2ΙΔ) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη των επί μέρους λειτουργιών του ανωτέρω προγράμματος. Το προβλεπόμενο ποσό της Πρόσκλησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Κύκλων με ΚΕ 30003, ΚΕ 33008 και ΚΕ 33009. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται: ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ανθρωπιστικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Το απόσπασμα  πρακτικού της Επιτροπής  Ερευνών & Διαχείρισης (αρ.συνεδρίασης 01/17-01-2019) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πατήστε εδώ για το απόσπασμα του πρακτικού κατακύρωσης (αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με αριθμό ΑΔΑ: ΩΝΧΒ4691ΒΣ-62Φ

Scroll to Top