HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1801-2017/28-07-2017

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1801-2017/28-07-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:ΨΩΠ94691ΒΣ-ΒΚΛ) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed–LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή – LIFE-F4F», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Life and Resource Efficiency της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, είχα ζητηθεί: ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ  Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών  ή συναφούς Τμήματος με Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών και ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Γεωγραφίας ή συναφούς Τμήματος.

Το απόσπασμα  πρακτικού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (αρ.συνεδρίας 377/25-09-2017) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πατήστε εδώ για το απόσπασμα του πρακτικού κατακύρωσης με ΑΔΑ:Ω7444691ΒΣ-ΗΩΔ

Scroll to Top