HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-19-2020/08-01-2020 ΣΤΟ ΚΕ 61103

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Γ-19-2020/08-01-2020 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΔΔ94691ΒΣ-ΘΟ5) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου, μετά τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό να απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών» («Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation, Food Innovation RI»)  με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5027222», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β’ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510007 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Συγκεκριμένα το αντικείμενο του έργου είναι οι Χημικές και Φυσικοχημικές Αναλύσεις. Μελέτες βιοδιαθεσιμότητας / βιοπροσβασιμότητας, διατροφική παρέμβαση σε ζωικά πρότυπα. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα είχε ζητηθεί:  ένας (1) κάτοχος πτυχίου ΠΕ Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Επιστήμων Τροφίμων ή Γεωπόνος ή Διαιτολόγος ή ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Το απόσπασμα  πρακτικού της Επιτροπής  Ερευνών & Διαχείρισης (αρ.συνεδρίασης 04/20-02-2020) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πατήστε εδώ για το απόσπασμα του πρακτικού κατακύρωσης (αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με αριθμό ΑΔΑ:  ΩΚΒΨ4691ΒΣ-ΝΞΨ

Scroll to Top