HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-1006-2020/09-04-2020 (ΚΕ 61103)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Γ-1006-2020/09-04-2020 (με αριθμό ΑΔΑ της ανάρτησης της ΠΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6Δ1Α4691ΒΣ-522) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (1) άτομα με σύμβαση έργου , μετά τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του Προγράμματος με τίτλο: «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών» («Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation, Food Innovation RI»)  με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5027222», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β’ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510007 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Πιο συγκεκριμένα είχαν ζητηθεί:«δύο (2)» θέσεις έκτακτου προσωπικό.  Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον αντίστοιχο κωδικό της κάθε θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος στην Πρόσκληση.

Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Το απόσπασμα  πρακτικού της Επιτροπής  Ερευνών & Διαχείρισης (αρ. συνεδρίασης 10/28-05-2020) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πατήστε εδώ για το απόσπασμα του πρακτικού κατακύρωσης (αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με αριθμό ΑΔΑ: 6Ν4Ω4691ΒΣ-46Ξ

Scroll to Top