HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Γ -3313/01.08.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)» MIS 5164858 & κωδικό έργου Κ.Ε. 61133

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-6932/01.08.2023 (ΑΔΑ: ΕΡΨΦ4691ΒΣ-ΤΚΜ) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο  Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)», MIS 5164858 και κωδικό έργου Κ.Ε. 61133 (ΦΕΚ Β’ 6272/12.12.2022 Σύστασης Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατόπιν μετονομασίας των ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. σε ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. βάσει των διατάξεων του ν.4957/2022), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με τρία (3) άτομα με σύμβαση έργου, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

 

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

 

 

Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Scroll to Top