HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Γ – 4254/08.11.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ενίσχυση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων των υπηρεσιών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με Κ.Ε. 561

Στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων των υπηρεσιών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με Κ.Ε. 561, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141 ) και την με αρ. πρωτ. Δ-11546/08.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΖ04691ΒΣ-Ψ14) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (αρ. συν. 32/06.10.2022, Θέμα 3.10), προτίθεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

 

Για το κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Scroll to Top