HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Γ -4970/24.11.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων των υπηρεσιών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» και κωδικό έργου Κ.Ε. 561

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-10998/24.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΕΕ64691ΒΣ-5Ο9) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων των υπηρεσιών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» και κωδικό έργου Κ.Ε. 561 το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

 

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

 

 

Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Scroll to Top