HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-293-2020/31-01-2020 (ΠΜΣ 30003-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)

Αθήνα, 31/01/2020

Αριθ. Πρωτ.: Γ- 293 -2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 01/09-01-2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» και κεντρικό Κ.Ε. 30003, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Η Διευθύντρια του εν λόγω ΠΜΣ έχει προσκομίσει απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας υπ΄ αριθ. συνεδρίας 117/12-12-2019 με τη σχετική εγκριτική απόφαση για τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΑΕΙ Ανθρωπιστικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη που προκαλείται από την προκήρυξη της θέσης, προβλέπεται να βαρύνει τον προϋπολογισμό των Κύκλων με κωδικό ΚΕ 30003, ΚΕ 33008, ΚΕ 33009 και ΚΕ 33301 του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη που προκαλείται από την προκήρυξη της θέσης, προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ (αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μπορείτε να τη βρείτε εδώ:Ψ7ΝΑ4691ΒΣ-65Υ

Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Scroll to Top