HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Διαχείριση ποσοστού 30% των εσόδων των Π.Μ.Σ. όλων των Τμημάτων για λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος άρθρου 37 (β) παρ.4, Ν.4485/2017» με Κ.Ε. 33333

Στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Διαχείριση ποσοστού 30% των εσόδων των Π.Μ.Σ. όλων των Τμημάτων για λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος άρθρου 37 (β) παρ.4, Ν.4485/2017» με Κ.Ε. 33333, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141 ) και την με αρ. πρωτ. Δ-2322/03.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΧΥΤ4691ΒΣ-Η3Ψ) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (αρ. συν. 05/09.02.2023, Θέμα 3.3), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 13/12.06.2022 της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΛΥΙ4691ΒΣ-9ΦΚ), ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Σύμφωνα με το αίτημα, η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου.

 

Για το κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

 

 

 

Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Scroll to Top