HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης της 06/05/2014, με Αρ. Πρωτ. Γ-2014-0496

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινήσεις.

Scroll to Top